HD 1929. év

1929. év

Erre az évre nagyobb lélegzetű munkákat kellett elvégezni a templom épületén és az iskolát is fejleszteni kellett. Nyomon követhető továbbá a már korábban elhatározott plébánia építés ügye is – egyelőre a pénzügyi fedezet megteremtésével. (L.F. szerk.)

Orgonánk igen elromlott, ezért április 27-én Rieger Ottó az orgonát szétszedte, kitisztította és felhangolta 183 P. 60. f-ért.

A templomtetőn az eső becsurgott, a nedvesség a padlás gerendáit veszélyeztette. Hogy a bajnak elejét vegyük, a cseréptetőt néhol átrakattuk, a hiányokat pótoltuk, a padlást kitapasztattuk. Markotics Lajos 168 pengőért hozta rendbe a tetőt.

A tanítás zavartalan menete miatt 2 nagy tanterem vált szükségessé. A két tanterem között elhelyezett padlásfeljárót elbontattuk, a pincelejárathoz helyeztettük. A padlás feljáró helyével nagyobbodott így az egyik terem. Szétnyitható falat helyeztettünk a 2 tanterem közé. Előadások alkalmára így egy szép nagy termet nyertünk. A munka 700 P.-be került.

A politikai község a párbér beszedését túlságosan elhanyagolta. Aug. elején kivettük a kezéből, s Horváth Kálmán egyháztanácsosra bíztuk, aki házról-házra járva eredményesebb munkát végez. 5 % a tiszteletdíja.

Nov. 25-én a szent Erzsébet Gyermekotthon új kápolnája részére Mátyás Béla postafőtiszt és neje egy kis harangot adományozott. A harangot Mészáros István plébános még aznap felszentelte.

Nov. 30. Az Árpádházi Szent Erzsébet Gyermekotthon nagy építkezéseket végzett, intézetét hatalmas épületszárnnyal megnagyobbította s igen csinos kápolnát építtetett. Az új kápolnát nov. 30-án szentelte fel és adta át rendeltetésének Áronffy Ferenc lazarista apostoli vizitátor.

Ebben az évben a plébánia építés céljaira 627.28 P-t gyűjtöttünk.

Előző gyűjtésekkel együtt van összesen: 10.869 P. 60 fillér.

Egész évben: 51.038 áldozás volt.