HD 1956. év

1956. év

Az előző évnél említett munkák sorában ebben az évben az oratórium került sorra (a feljegyzések szerint  ezek a teendők júniustól októberig tartottak. Ebben a témakörben a kőművesmunkák domináltak (ide értve az anyagköltséget, a szállítás, munkadíj költségeit,  stb. is) de  idetartoznak még a különböző szigetelési, bádogozási, stb. munkák is.

Ugyancsak ebben az évben valósult meg ténylegesen  a templomot érintő vízvezeték kiépítése. Ezen túlmenően a szentélyfüggöny kialakítása,  villanyszerelési munkák, illetve különböző más szakipari munkák sorjáznak a feljegyzések sorai között.

A részletek mellőzésével: az oratóriumi munkák  82.519.86 Ft-ot emésztettek fel, templomi felszerelésekre pedig  5837.15-ot Ft költöttek.

A kiadások fedezetét a perselypénzek, gyűjtések, adományok, stb. biztosították.

Még egy  „könyvelés” kezdődik ebben az évben, amely kifejezetten csak bevételi oldalt tartalmaz. Egy-két éven keresztül nem is derül ki a gyűjtés célja, csak a későbbi években, illetve a végelszámolásnál állapítható meg, hogy gyakorlatilag a temetői ravatalozó épületéről (pontosabban itt még csak a megépítés gondolatáról és a fedezet előzetes/folyamatos  biztosításának  gondolatáról) van szó. Ebben az évben valamivel több, mint 11.000,- Ft  gyűlt össze a különböző adományokból.