HD 1942. év

1942. év

Az erre az évre vonatkozó feljegyzések az egyházközség gyarapodását, és a közösségi élet sokszínűségét mutatják.  Az első bejegyzésben szereplő ingatlan a jelenlegi városi bölcsőde épülete (L.F. szerk.)

Jan. 24-én megvásároltuk a Tomann-féle (?) házat kultúrház céljaira 20000 P-ért.

A vendéglői felszerelést pedig 2750 P-ért. Szemere Pál u. 6. szám.

Április 5-én Bobay Árpádné az áldoztató rácshoz angol madeira terítőt adományozott.

Május 3-tól kezdődőleg a szentimrés ifjúság cigarettát gyűjtött a harctéren küzdő honvédeink számára. Gyűjtésük eredménye: 30000 cigaretta.

Május 30-án megalakítottuk a péceli Kat. Kört. Az alapszabályokat felterjesztettük jóváhagyás végett.

KÉP HELYE

A Péceli Katolikus Kör alakuló ülése jegyzőkönyvének első oldala (1942. május 30) ( a V.P.K.L. anyagából  L.F. szerk.)

Május 31-én kezdődött a miseruhákra gyűjtés. Mind az 5 színű misemondó casulát megvásároltuk 1040 P. árban. 3 drb-ot a gyűjtésből, 2 drb-ot a templom vásárolt.

Június 21-én mondta első miséjét Lingauer István váci egyházmegyei újmisés. Szónoka Szabadkay (?) Szabolcs veszprémi püspöki titkár, péceli fiú volt.

Július 5-12-ig a szentimrések sajtókiállítást rendeztek a szent Erzsébet Gyermekotthonban.

Július 26-án a Hársasban fakereszt megáldás volt. A keresztet a Konkoly család állíttatta fel.

Aug. 20-án kezdődött Locsodon a községi iskola termében a misézés. A locsodiak felszerelték az oltárukat.     A téli hónapok ( dec. jan. és febr.) kivételével minden hó II. vasárnapján megy ki a káplán. Fáradságáért a locsodi hívektől esetenként 10. P-t kap.

Szept. 1-ével elhelyezték Süle Andrást, a helyébe Lingauer István újmisést küldték, a derék péceli fiút. Szülei és az egész község örvendenek.

Szept. 22-én az állami polgári fiú és leányiskolában ünnepélyesen kifüggesztették a keresztet.

Szept.-ben eladtuk a régi plébánia épületet Zölei Dávid és nejének 16000 P,-ért. A vételárat a kultúrház adósságának törlesztésére fordítottuk.

Okt. 15- dec. 10-ig a honvédség egy része tartózkodott Pécelen kiképzés végett. A honvédség és a község lakosai között szoros megértés és szeretet fejlődött ki.

Novemberben foglalta el Dr. Pétery József az ősrégi váczi püspöki széket.